top of page

Algemene voorwaarden

Als u gebruik maakt van onze services, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. 

Er is altijd ruimte voor overleg rond afwijkende situaties, maar het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wij goed op de hoogte zijn van eventueel voor ons relevante situaties binnen onze samenwerking met u. 

Neem daarom even de tijd om deze voorwaarden door te lezen. 

Inschrijvingen
 

Inschrijving kan elektronisch via de website of onze webshop geschieden. Bij uitzondering kan dit ook via de e-mail. Nadat de cursist zichzelf heeft ingeschreven is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient twee weken voor aanvang van de eerste dansles te zijn voldaan. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn twee weken voor de eerste les betaald te zijn en de volgende termijnen een maand later. 

Stichting Tour de Mains is gerechtigd om een cursus te annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Bijvoorbeeld minder dan zes cursisten per cursus en overmachtsituaties met betrekking tot de locatie etc. Indien een annulering van een cursus plaatsvindt, zal de cursist hierover ingelicht worden uiterlijk een week voor de start van de cursus. De cursist heeft dan recht op terugbetaling van het volledige lesgeld voor die cursus. Indien een annulering onverhoopt plaatsvindt tijdens de cursus, zal de terugbetaling naar rato van de overgebleven lessen geschieden.

Indien een les geannuleerd wordt, zal de cursist hiervan via de mail en telefonisch op de hoogte worden gebracht. Een vervangende les zal worden georganiseerd zodat de cursisten de gemiste les kunnen inhalen. 

Als je later begint met een cursus kun je in aanmerking komen voor korting op het lesgeld, mits het onmogelijk blijkt te zijn om de gemiste lessen in te halen op andere dagen. 

Stichting Tour de Mains heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of toegang te ontzeggen tot de betreffende danslocatie op de momenten dat danslessen plaatsvinden.

 

Betalingen
 

Alle vermelde lesgelden zijn inclusief 21% btw. Afhankelijk van de wijze van betaling, komen hier eventueel nog extra betalingskosten van Paypal bij. 

Het is gewenst om het cursusgeld over te maken. Dit dient dan te gebeuren twee weken vóór aanvang van de cursus. Bank gegevens zijn: NL46 ASNB 8843 3226 21 t.n.v. O Drenth-Velterop. Hierbij dient de naam en cursus van de cursist vermeld te worden en 'Hofdansles', danwel 'Nieuwjaarsbal' of voor welke gelegenheid er dan ook betaald wordt.

Er kan ook betaald worden met contant geld bij de docent, uiterlijk tijdens de eerste dansles. Pinnen is bij ons niet mogelijk. 

Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn zullen de kortingen op het lesgeld komen te vervallen. 

Bij weigering van betaling van lesgeld is het niet toegestaan om mee te doen aan de danslessen als de gratis proefles al gebruikt is. Als dit toch gebeurd zal je vriendelijk gevraagd worden om de dansvloer te verlaten tenzij hierover afspraken zijn gemaakt met het bestuur.

 

Ziekte
 

Als je niet in staat bent om een les te volgen, dan kun je eenmaal per reeks, gedurende dezelfde reeks een les inhalen door een zaterdag te wisselen met een zondag of omgekeerd. Als zowel de zaterdaglessen als zondaglessen worden gevolgd, is er helaas geen mogelijkheid tot inhalen. Let op: het is niet mogelijk om een les in een volgende reeks in te halen! Wij restitueren geen geld! Ditzelfde geldt voor balkaartjes e.d.

In geval van blessures of langdurige ziekte dient direct een mail verzonden te worden naar info@tourdemains.nl met opgaaf van de reden voor het annuleren van verdere deelname aan de lessen. Wij zullen de situatie beoordelen en kijken of de lessen kunnen worden ingehaald of lesgeld wordt gerestitutioneerd.

 

Privacy
 

Er worden door Stichting Tour de Mains geen persoonlijke gegevens van cursisten aan derden verstrekt.

Tijdens de danslessen kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden die gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden van Stichting Tour de Mains. Indien een cursist niet op de foto of video wenst te verschijnen dient dit vooraf te worden aangegeven aan de betreffende persoon die de foto’s of video’s maakt. 

Filmpjes van de dansen kunnen aan ons beschikbaar gemaakt worden, zodat wij ze op de afgesloten leden-pagina kunnen publiceren. Op die manier kunnen ze als oefenmateriaal dienen voor leden van Stichting Tour de Mains. 

 

Aansprakelijkheid
 

Stichting Tour de Mains kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen etc. opgelopen tijdens de lessen.

Stichting Tour de Mains kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of diefstal van eigendommen.

 

Klachten en tips
 

Indien er onverhoopt klachten zijn kunt u deze met motivatie per email aan Stichting Tour de Mains laten weten. Wij zullen binnen een maand reageren en indien mogelijk met een gepaste oplossing komen.

 

Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle samenwerking tussen u en de Stichting Tour de Mains. De cursist gaat bij inschrijving akkoord met al deze voorwaarden. Stichting Tour de Mains mag de voorwaarden tussentijds wijzigen en fouten zijn voorbehouden. Over alle zaken die niet zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden, beslist het bestuur van Stichting Tour de Mains.

bottom of page